Các câu hỏi đơn giản

Vui lòng di chuyển đến phần Trợ giúp. Bạn vẫn có thể đào ngay cả khi không có giàn khoan.
Ngay khi bạn tìm thấy một khối bạn sẽ nhận được phần thưởng. Vui lòng chờ thêm một chút.
Kể từ khi bạn bắt đầu khai thác, tốc độ của bạn sẽ tăng dần dần. Vui lòng chờ. Pool xác định tốc độ của bạn dựa trên số lượng cổ phần được gửi đi bởi các dàn khoan (công nhân). Giá trị này có thể hơi khác so với tốc độ được báo cáo (trong phần mềm đào của bạn).
Không. Hiện thời thì không: 0.01 ZEC
PPLNS là mỏ chung. Thợ mỏ làm việc cùng nhau để tìm khối. Khi tìm được khối họ chia phần thưởng khối dựa trên tốc độ. Ở mỏ đào SOLO thợ đào làm việc một mình. Tuy nhiên nếu anh ấy tìm thấy các khối anh ấy sẽ nhận được phần thưởng khối hoàn chỉnh cho riêng anh ấy.

Các câu hỏi khó

Dữ liệu giao dịch được ghi nhận trong các khối. Các giao dịch được thực hiện bởi thợ đào trong các khối mới được thêm vào ở phần cuối của chuỗi khối.
Tại mỏ khai thác SOLO thợ mỏ nào tìm thấy khối nào thì sẽ nhận được tất cả các phần thường cuả khối đó.
Nó phụ thuộc vào tốc độ và độ khó của mạng lưới của bạn.
Khai thác mỏ có tính xác suất. Nếu bạn tìm thấy một khối trước đó hơn số lượng trung bình thống kê nếu bạn may mắn nếu mất nhiều thời gian hơn, bạn không may mắn. Trong một mỏ hoàn hảo tìm thấy một khối trên giá trị 100% may mắn. Ít hơn 100% nghĩa là mỏ may mắn. Hơn %100 nghĩa là mỏ không may mắn.
Cổ phần là một băm có giá trị đối với khối. Các cổ phần được gửi bởi giàn khoan của bạn đến mỏ để chứng minh công việc của họ. Kiểm tra trong bài báo này.
Pool 2Miners mang đến cho mỗi thợ mỏ một cấp độ khó như nhau, tại đó các cổ phần đang được gửi. Xem bài viết này.

Cơ sở kiến thức