Làm thế nào để bắt đầu mining Zcash SOLO trên EquiHash

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào ZEC coin, hãy chọn thuật toán: EquiHash

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể nhận được khoản thanh toán bằng Bitcoin (BTC) hoặc Zcash (ZEC). Phí thanh toán bằng BTC thấp (dưới 0,2 đô la), các khoản thanh toán bằng ZEC hoàn toàn miễn phí ($0). Đọc mục tiêu Được thanh toán bằng Bitcoin khi khai thác tiền thay thế.

Đối với mỗi đồng tiền, bạn có thể sử dụng ví trên máy tính để bàn hoặc ví di động hoặc tạo địa chỉ trên một sàn giao dịch tiền điện tử.

Bước 2 - Cài đặt ASIC

Pool này hoạt động với ASIC Miners.

Cài đặt cho Antminer Z15, Antminer Z11, Antminer Z9, Antminer Z9 mini, Equihash A9 ZMaster:

Pool 1:
URL: stratum+tcp://solo-zec.2miners.com:1010
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Pool 2:
URL: stratum+tcp://us-solo-zec.2miners.com:1010
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Pool 3:
URL: stratum+tcp://asia-solo-zec.2miners.com:1010
Worker: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: t1LRTUjrLE2RHsS75cjCrxB7xaLTwaVkwao

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO ZEC
Type: Equihash/zcash
Pool Host: solo-zec.2miners.com:1010
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO ZEC
Algorithm: Equihash
Stratum hostname or IP: solo-zec.2miners.com
Port: 1111
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zec.2miners.com:11010
Hoạt động
1024
solo-zec.2miners.com:11111
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zec.2miners.com:11010
Hoạt động
1024
us-solo-zec.2miners.com:11111
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zec.2miners.com:11010
Hoạt động
1024
asia-solo-zec.2miners.com:11111
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ