21

Thợ mỏ Trực tuyến

7.78 MS/s

Pool Hashrate

10 giờ trước

cuối Khối

1488374

Khai thác Khối

175.49 $-0.71%

Giá ZEC

85%

May mắn

1.5%

Pool Phí

2.5ZEC$438.72

Khối Thưởng

Pool Hashrate

7.78 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây