0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

45.06 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

91.33 M

0.00000

Mạng Difficulty

10.16 GS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

1830254

0.00000

Khai thác Khối

55.47 $+1.88%

0.00000

Giá ZEC

76%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

45.06 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây