0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

5.43 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

67.84 M

0.00000

Mạng Difficulty

7.28 GS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

2240323

0.00000

Khai thác Khối

25.90 $-0.84%

0.00000

Giá ZEC

63%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

5.43 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Châu Á128
asia-solo-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-solo-zec.2miners.com:1111
Hoạt động